Atriumhusene på Borgenbråten er tegnet av arkitektfirmaet Fosse&Aasen på 1960-tallet og ligger lavt og tett, men er skjermet for innsyn både i hagen og inne i boligen. Husene lukker seg med sine lave, røde teglstensflater mot veien, men åpner seg mot atriet, husets sentrum, med store vindusflater. Skillet mellom ute og inne viskes bort og atriet blir et innelukket rom uten tak. De romslige fellesarealene, som ligger like bortenfor, er tilgjengelige for lek og fellesskap og utgjør en vakker naturkulisse. Ingeniørfirmaet Andersson & Skjånæs var byggherre og tilbød boligene til sine ansatte. Bare noen få benyttet seg av tilbudet. Boligene var dyre, og kanskje for moderne og uvante. I dag er husene på Borgenbråten noe av det «hotteste» som legges ut for salg og det bor mange arkitekter her.

Adresse

Borgenbråten 47, 1388 Borgen

Tidspunkt

Lørdag og søndag 24. og 25. september 2022

Kl. 12-16