• Foto: Reidun Granberg

Bakkehaugen kirke er en langkirke fra 1959. Kirketomten tilhørte Bakkehaugen gård, og ble testamentert til formålet i 1936. To år senere ble konkurransen om å tegne en kirke vunnet av Ove Bang. Det viste seg etter Bangs død i 1942 at den ble for dyr å bygge. Erling Viksjø fullførte prosjektet etter krigen. Han har også tegnet inventaret. Kirken har en såkalt båthus- eller naustform og er utført i naturbetong. Den har frittstående kampanile. Utsmykningene er av Kai Fjell og Carl Nesjar. Bakkehaugen kirke ble tildelt arkitekturprisen Betongtavlen i 1961.

Kilder: Oslo Byleksikon. Wikipedia.

Adresse

Carl Grøndahls vei 27, 0871 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 24. september 2022 kl. 11-15

og søndag 25. september 2022 kl 13-15