Barnehagenes uteområde er en del av Sofienbergparken og er offentlig tilgjengelig utenom barnehagenes åpningstider. Ved utforming av lekeparken har man fokusert på å dra nytte av parkens flotte eksisterende vegetasjon og å benytte den naturlige skyggen disse trærne gir. Landskapsarkitekt Grindaker.

Adresse

Helgesens gate  63, 0558 Oslo

Tidspunkt

Søndag 21. september 2019

Klokken 12

Omvisning

Med Grindaker