5 BOHO-workshop: Labyrint

“There is no need to build a labyrinth when the entire universe is one.” Jorge Louis Borges

På en måte er all arkitektur en labyrint, hvor man kan vandre, oppdage, gå seg bort og utforske. Labyrinten er som et skattekart, hvor kartet ikke leder til noen skatt, men bare fører deg dypere og dypere inn i mysteriet. Kom og bygg en labyrint med oss, og se om du kan finne veien ut av den til slutt!

Adresse

Sentralen

Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

Tidspunkt

Lør 23. sept. kl 11 og 14 drop-in