• Foto: Jarild

Tegnet av Oslo Byarkitektkontor, Briskeby brannstasjon ble bygget i 1963. Brannstasjonsbygget er oppført på gul liste og de øvrige byggene er fredet etter Kulturminneloven.  Ved hjelp av Futhark arkitekter er stasjonen nylig totalrehabilitert. Rehabiliteringsprosjektet har også omfattet bygging av det første Risk Factory-senteret i Norge, et senter hvor publikum, og spesielt barn, kan lære hvordan man skal oppføre seg ved stressende, farlige og kritiske situasjoner. Futhark arkitekter viser rundt.

Adresse

Industrigata 3, 0357 Oslo

Lørdag kl.

Tidspunkt

Lørdag 24. og søndag 25. sept. 2022

Omvisning

Kl. 10, 12 og 14

Konsert

Konsert med Vivaldi-orkesteret klokken 14