Nå har du mulighet til å besøke en av Norges mest miljøvennlige skoler! Brynseng skole er en splitter ny barneskole i bydel Østensjø med plass til 840 elever fra 1.–7. trinn og rundt 110 ansatte. Skolen er et nær-nullenergibygg med et fasadeintegrert solcelleanlegg som skal sørge for at skolen nesten blir selvforsynt med strøm. På taket er det ballbinge og en av landets fineste flerbrukshaller, hvor man kan henge i ribbeveggen med panoramautsikt over Oslo. Vi anbefaler å ta trappa, ikke bare for helsas skyld, men fordi du i trapperommene kan se veggmalerier som på ulikt vis setter miljø- og klimaspørsmål på agendaen. Brynseng skole er et forbildeprosjekt i FutureBuilt.

NB! Endret tidspunkt

Lørdag 23. september fra kl. 12.00-15.00. 

Omvisning

Kl. 13.00 og 14.00. Rektor ved Brynseng skole Vibeke Saltnes Olsen, miljørådgiver Bodil Motzke fra Undervisningsbygg Oslo KF og arkitekt Ida Hexeberg fra HRTB arkitekter vil være til stede.