Adresse

Schweigaardsgate 4-14

Tidspunkt

Ved hjelp av enkle virkemidler, er Oslo bussterminal forvandlet fra en avvisende vegg til et lyst og vennlig 250 metersstrekk i Schweigaardsgate. Med god universell utforming har terminalen også blitt et bedre sted å oppholde seg. Mange passerer stedet hvert år, men tar de seg tid til å se
på hva bussterminalen er?