Et pilotprosjekt for klimatilpasset overvannshåndtering hvor grå- og blågrønn infrastruktur bidrar til å skape en attraktiv oase for bybarna og øvrige beboerne sentralt i Oslo sentrum. Viktige virkemidler er en kombinasjon av frodig vegetasjon i regnbed, åpne vannkanaler og vannskulpturer. Overvannet brukes som en nyttig ressurs i det urbane landskapet.

Vannelementer i kombinasjon med vannrenner innbyr til lek og trivsel, samtidig som de frakter avrenning trygt og åpent fra et sted til et annet. Vannelementene er skulpturelle med og uten vann og fungerer også som sittemøbler. Det benyttes gangbaneheller gjennom regnbedene, granittlisenner (tilbakeføring av de gamle kjerresporene), naturgrus under eksisterende trær, gressarmering på HC-plassene samt gjenbruk av lokal storgatestein.

Det er til sammen 16 bed i gatene, inkludert 9 regnbed. Det er valgt totalt fire regnbed-oppbygninger og to filtermedie-blandinger for å lære mer om hva som er beste praksis. I tillegg er det testet ut staude- arter som tidligere ikke er benyttet i regnbed, for å lære mer om vegetasjonsbruk i regnbed. Beplantningsmønsteret er robust slik at en art kan ta over for en annen art om den ikke trives, og det er ikke tydelig skille mellom beplantning i regnbed og i vanlige bed. Fire hovedarter skal være gjennomgående i en staudeblanding med 25 ulike arter. Eng eller naturlig vegetasjon er inspirasjonskilden, og det legges opp til prydgress som sørger for struktur gjennom hele året.

The map ID you have entered does not exist. Please enter a map ID that exists.

Adresse

Deichmans gate og Wilses gate

ved Møllergata Skole

Tidspunkt

Lør 22. sept kl 11 – 13

 God iskald eplejuice & kaffe serveres

Tilstedet

Hvem inviteres?

Representanter fra nærmiljøet (beboere, skoler ol.), bydelen mm.

Omvisning

Hva formidles?

Vi ønsker å belyse hvordan prosjektet bidrar til å gjøre området motstandsdyktig ovenfor klimaendringer og samtidig beriker byens økologi – vårt eget habitat.

 Rune Skeie (Landskapsarkitekt, planlegger og BREEAM økolog) setter tiltaket inn i en større sammenheng

  • Hvilke klimautfordringer står vi ovenfor?
  • Deichmans gate og Wilses gate som del av løsningen

Kim H Paus (Dr.ing va-teknikk Vann og miljø) forteller om prosessen og anlegget.

  • Prosess
  • Løsninger
  • Erfaringer
  • Refleksjon rundt håndtering av overvann (hvordan ble dette løst i år 1900, 2000, dagens praksis og fremtidens løsninger).

  • Foto: Asplan Viak