Oslo skolemuseum er et etatsmuseum under Utdanningsetaten, Oslo kommune, og ligger i midtbygningen ved Møllergata skole. Bygningen ble opprinnelig oppført til bolig for overlærer (Rektor) og pedell (vaktmester) – noe som da var helt vanlig. Oppsyn med skoleanlegget inngikk i arbeidsbeskrivelsen og bolig var en del av avtalen. De forskjellige værelsene er nå gjort om til museumsutstillinger. I 3. etg. kan du få omvisning i et ekte klasserom fra 1900, trolig ikke ulikt hvordan de opprinnelige klasserommene ved skolen var innredet i 1860.

Adresse

Møllergata 49, 0179 Oslo

Tidspunkt

 Lør 23. sept. 12.00 – 14.00

Omvisning

Lør 23. sept. kl. 12.00 v/ Oslo Skolemuseum