• Foto: Siren Høyland Særer

Arkitekturomvising på Det Norske Teatret

Det Norske Teatret er eit av Noregs største teater, med tre scener, ein foajéscene, verkstadar, prøvesalar, restaurant og fleire barar. Bygget sto ferdig i 1985 og ligg sentralt i sentrumskjernen i Oslo. Teateret blei teikna av 4B arkitektar og er eit markant postmoderne bygg frå 80-talet som i tillegg har ei sterk forankring i den modernistiske arkitekturen.

Adresse

Kristian IVs gate 8, 0164 Oslo

Tidspunkt

Åpen foaje  laurdag 11-18

Omvisning

Laurdag 24. september

kl. 12.30 og kl. 13.30.

Maks 25 stk. per omvising, førstemann til mølla. Oppmøte ved billettluka på Det Norske Teatret.

Omvisinga tek om lag 60 minutt.