Dikemark ble bygget som psykiatrisk sykehus for Oslo kommune og sto ferdig i 1905. Sykehuset var et eget lite samfunn som dekket alle behov; full gårdsdrift, verksteder, kjelehus, kjøkkenbygninger, vaskeri, pumpehus og eget kraftverk. Fallrettighetene og eldre damanlegg fra Verkensvannet var et viktig for at Dikemark ble valgt som sykehustomt, man ønsket at sykehuset skulle være selvforsynt med strøm. Bygningens arkitektur er utformet med tilsvarende motiver og materialer som de øvrige bygningene. Maskinhallen er med mindre endringer i all hovedsak bevart. Kraftverket var i drift til 2009.

 

Adresse

Dikemark, 1384 Asker

Tidspunkt

Lørdag 25. september 2021

Klokken 12-15