• Foto: ZINC/Thomas Gundersen – Jiri Havran

  • Foto: ZINC/Thomas Gundersen – Jiri Havran

«Velkommen til Digital Floor i DNB for omvisning og presentasjoner om sammenhengen mellom arkitektur, arbeidsmiljø og innovasjon!»

I DNBs nye hovedkontor er de ulike forretningsområdene samlet til ett konsern for å skape felles identitet og kultur. 4200 ansatte har flyttet til Bjørvika fra 18 forskjellige adresser. DNBs visjon har vært at det nye hovedkontoret skal være Nordens mest attraktive finanshus for kunder og medarbeidere. Et åpent hus med innovative fellesarealer som oppfordrer til utstrakt samhandling og kommunikasjon har vært målet.

Tre bygg – ett torg

De tre byggene i Barcode, på tilsammen 85 000 kvm, er tegnet av tre ulike arkitekter: Midtbygget av MVRDV (Rotterdam), Vestbygget av A-Lab (Oslo) og Østbygget av Dark Arkitekter (Oslo). Byggene har ulik karakter i størrelse, form og materialbruk.  ZINC har utformet interiørene slik at de tre byggene bindes sammen og oppleves som ett hovedkontor, men samtidig bevarer hvert enkelt byggs egenart. Det felles torget under gateplan knytter byggene sammen med funksjoner som kaffebar, personalrestaurant, møtesenter, servicesenter, eventrom og auditorium.

The map ID you have entered does not exist. Please enter a map ID that exists.

Adresse

Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo

Tidspunkt

Søn 23. sept 12-16

Omvisning

«Velkommen til Digital Floor i DNB for omvisning og presentasjoner om sammenhengen mellom arkitektur, arbeidsmiljø og innovasjon!»

NB! begrenset antall! mer info! TBC

  • Foto: ZINC/Thomas Gundersen – Jiri Havran