• Foto: Sverre Jarild

  • Foto: Eirik Førde

  • Foto: Knyt Bry

  • Foto: Knyt Bry

  • Foto: Medvind

  • Foto: Johnny Syversen

  • Foto: Johnny Syversen

  • Foto: Knyt Bry

  • Foto: Knyt Bry

Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) er en faglig møteplass for design- og arkitekturfeltet i Hausmanns gate 16. Bygget er restaurert fra to tidligere industribygninger, Ankertorget transformatorstasjon, som står oppført på Byantikvarens Gule Liste. Arkitekter for omformingen var Jensen og Skodvin Arkitekter AS, og bygget sto ferdig i 2004. DOGA skal fremme forståelse for, kunnskap om og bruk av design og arkitektur fra et nærings- og samfunnsmessig perspektiv.

Adresse

Hausmanns gate 16, 0182 Oslo

Tidspunkt

Lørdag og søndag 25. og 26. september 2021

Kl. 11-13