F.S Platou tegnet Rikstrygdeverkets prisbelønte anlegg i 1960. I dag er det bydelens hus for bydel Frogner. Skanska Norge AS holdt til der fra 2005 til 2016. Arch Uno AS og interiørarkitektene Andersen & Flåte AS sto for rehabilitering og konvertering. De lyktes i å skape moderne kontorarbeidsplasser og samtidig ivareta de mange bevaringsverdige interiørelementer. Anlegget har rik utsmykning av datidens største kunstnere. Hageanlegget ble tegnet av plansjef E.Strøm med hagearkitektene Morten Grindåker og Egil Gabrielsen. D60 er fredet av Riksantikvaren.

      
      
      
      
      
      
      
      
      

Adresse

Drammensveien 60, 0271 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 21. september 2019

Kl 10-14