Elsero er trolig Arnebergs hovedverk og mest kjente villa og et hovedverk innen norsk villaarkitektur. Huset ble tegnet i 1918 og fullført våren 1923 for Wilhelm og Else Mustad. Eiendommen ligger øverst på Madserudhøyden, mellom Skøyen og Frognerparken.  I tillegg til hoveddelen består bygningen av to sidefløyer i en etasje omkring en tidligere rosengård begrenset av en mur mot sørvest. Huset er utformet i nordisk nybarokk stil, i det som var en arkitektonisk brytningstid, med inspirasjon fra Italia. Maleren Alf Rolfsen, bror av Else Mustad, har malt stueveggene. Han står også bak freskene i Oslo rådhus. Rolfsens motiver på Elsero er inspirert av gresk mytologi og beskriver myten om Artemis og Aktaion. Taket i pergolaen er dekorert av maleren Domenico Erdmann, delvis etter skisser av Arneberg. Midtpunktet i rosehaven er en antikk italiensk brønn. Elsero er et fredet kulturminne og ble tildelt Houens Fonds Diplom i 1923. Eiendommen hadde før krigen en stor hage med tennisbane, som nå er bebygd med lavblokker. Elsero ble fredet 1984.

Adresse

Arnstein Arnebergs vei 3, 0274 Ulleren

Tidspunkt

Lørdag 24. september 2022

Kl 12-16