Enebolig av Arne Korsmo

Denne boligen, signert Aasland og Korsmo, er en av 3 nærmest identiske hus i en helhetlig bebyggelsesplan. Bygningene ble oppført I 1932-1933 for byggmester Ole Aa og ble bygget av betong og tre. De er nå en del av et større nabolag med flere unike boliger, som er regulert til spesialområde bevaring. Arne Korsmo var en av de ledende eksponentene for funksjonalismen i Norge, og han hadde god kontakt med den internasjonale arkitekteliten.

Adresse

Apalveien 59, 0371 Oslo

Tidspunkt

Klikk på kartmarkøren for å finne avstanden og letteste rute fra der du er (eller annen valgt adresse), til fots, med sykkel eller bil. Dra gul mann ned på kartet ved markøren og du får Google Street View. Klikk på Satellite og du får satelittfoto over området.