Folkebadstuen på Nesodden

Adresse

Hellvikalleen 60, 1450 Nesoddtangen

Tidspunkt

Arkitekt Mette Berg  Arkitema skriver om badstua:

” I utførelse og detaljfasen har jeg fått god hjelp av arkitektene Bartek Milewski og Andrew Schou.

Ideen startet med en søknad til Sparebankstiftelsen i 2017 – om midler til å bygge en badstu som er åpen for alle. På Nesodden tilhører de fleste badstuer et Vel. ”

”  tomten er virkelig helt fantastisk.

Det har stått et badehus der tidligere, men vi har kun funnet det i eldre situasjonskart. Vi har ikke sett bilder eller tegninger av det.

Hellviktangen er et statlig sikret friluftsområde. Vi har dermed hatt tett dialog og sendt søknader til miljødirektoratet, fylkesmannen i Oslo og viken, Akershus Fylkeskommune og Nesodden kommune. Da tiltaket er for allmenheten har de gitt oss tillatelse til å bygge det. Vi har fått en prøveperiode som skal vise hvorvidt prosjektet er vellykket eller ikke.

Det er et krav de setter for slike prosjekter.

Badstuen er dessverre ikke helt ferdig enda, men det begynner å nærme seg. Vi var en liten dugnadsgjeng som gikk litt lei i vinter, men nå er vi igang igjen.

I de siste ukene har vi hatt en snekker som holder på å fullføre de innvendige arbeider. Vi har fortsatt litt utvendige arbeider igjen. Rester av stillaset står fortsatt på fasaden og vi må montere et nytt for å ferdigstille det siste på fasade og tak ut mot fjorden og ved møne.

Etter noen dugnader begynner vi forhåpentligvis og nærme oss målet – invitere inn til åpning av badstuen. Vi har et mål om at den skal står ferdig i mai/juni mnd. ”