Frogner hovedgård er en gammel storgård i Oslo kommune. Oslo Bymuseum har siden 1909 holdt til i hovedbygningen, og hagen inngår i dag i Frognerparken. Gården er kjent siden middelalderen og ble fredet i 1927. Gårdsanlegget etter 1750 bestod av fire fløyer omringet en firkantet gårdsplass, og flere uthus utenfor tunet. Kjernen i hovedbygningen, som utgjør anleggets nordfløy, er et tømmerhus fra rundt 1750. Hovedbygningen ble ytterligere utvidet til nåværende lengde på om lag 94 meter av tidligere eier Bernt Anker i 1791–1792. I tilknytning ble det anlagt barokkhage, som senere ble omdannet til en romantisk landskapspark.

Kilder: Oslo Byleksikon, snl.no

Adresse

Frognerveien 67, 0266 Oslo

Adkomst gjennom Besøkssenteret

Tidspunkt

Lørdag 24. sept. 2022

Kl. 12.00-15.00