Galleri Oslo ble ferdigstilt under finanskrisen 1989. Byggherre var det kommunale foretaket Oslo Næringsselskap.

Prosjektet tok utgangspunkt i vinnerutkastet til arkitektene Lars Haukeland, Pål Henry Eng og Ola Aasness fra konkurransen om Grønland-Vaterland i 1982.

Vinnerutkastets lokalisering og utforming av bussterminalen, uten å komme i konflikt med betongfundamentene for Nylandsveien og dennes påkjøringsramper, ble trukket frem som et genialt  grep av konkurransens jury. Galleri Oslo utgjør totalt ca 60.000 m2 inkl. Oslo bussterminal, et glassoverdekket halvklimatisert gangstrøk, forretnings- og kontorarealer.

      
      
      
      
      
      
      
      
      

Adresse

Tøyenbekken 23, 0188 Oslo

Omvisning

Oppmøte ved nordre utgang Oslo S/gangbroen til Galleri Oslo

Tidspunkt

Søndag 22. september 2019

Klokken 14