Gamle Aker kirke

 Omvisning i den eldste stående bygningen i Oslo. Den er en steinkirke bygget av kalkstein på 1100-tallet som en basilika i romansk stil med midtskip og to sideskip. Den tilhører i dag St. Hanshaugen sokn. Kirken er nær beslektet med Nikolaikirken på̊ Gran og Domkirkeruinene på̊ Hamar. Forbildet for disse kirkene var Hallvardskatedralen i Gamlebyen.

Adresse

Akersbakken 26, 0172 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 24. september 2022 kl 14-18

Søndag 25. september 2022 kl 15-19

Omvisning