Garlaus var våningshuset på et småbruk like ved Ankerveien, nord for Steinsskogen gravlund i Bærum. De første opptegnelsene om gården er fra rundt år 1400. I 1883 ble gården kjøpt opp av nabobonden på Stein gård. For 15 år siden ble Garlaus overtatt av Bærum kommune og et omfattende restaureringsarbeid startet. I 2017 åpent Garlaus markahytte. Et populært utfartssted med servering i helgene.


mer info:

https://www.sparebankstiftelsen.no/no/markahytte-pa-gammel-husmannsplass

The map ID you have entered does not exist. Please enter a map ID that exists.

Adresse

Ankerveien, nord for Steinsskogen gravlund i Bærum.

Tidspunkt

Lør 22. sept. & søn 23. sept. 11-16

ingen guiding søndag bare lørdag!

Omvisning

ingen guiding søndag bare lørdag!

Kulturminne-rundtur  fra Haslum kirke
En fin tur for å få innblikk i kulturminner i østre Bærum med utgangspunkt i vakre Haslum kirke, videre til Haslum Krematorium, Steinskogen gravlund, Garlaus markahytte og Søndre Skotta