Intime gårdsrom med sterke formelementer og ulik grafikk tilbyr gode steder for opphold, nærlekeplass, identitet og attraktiv utsikt fra leilighetene. Den store parken har gode solforhold og rommer rause grønne flater, god samlingsplass, parsellhager for urbant hagebruk, ballbane og lekeplass. Overvann fra flere takflater og hele uteområdet håndteres åpent og lokalt gjennom en serie med regnbed og infiltrasjonssoner. Det største regnbedet ligger som et terrassert landskap i skrånende terreng og håndterer alt regnvannet fra en takflate på 800m2 helt uten bruk av sluk og rør. Landskaperiet.

Adresse

Lørenvangen 21, 0585 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 24. september 2022

Kl. 12-15

Omvisninger

LARK Kamil Jerzyk er tilstede og svarer på spørsmål