• Foto: Olaf Martin Peder Væring Oslo museum

  • Foto: Anders Beer Wilse, Oslo museum

  • Foto: Olaf Martin Peder Væring Oslo museum

  • Foto: Vilhelm Skappel, Oslo museum

  • Foto: Olaf Martin Peder Væring Oslo museum

  • Foto: Olaf Martin Peder Væring, Oslo museum

  • Foto: Worm Pedersen, Oslo Museum

Gaustad sykehus

Gaustad asyl sto ferdig i 1855, som et av Europas mest moderne sykehus for behandling av psykiske lidelser. Arkitekt Heinrich Ernst Schirmer samarbeidet med legepionéren Herman Wedel Major om sykehuset, der pasientene skulle stå i sentrum. Gaustad representerer en milepæl i utviklingen av den norske velferdsstaten og er landets best bevarte sykehusanlegg fra 1800-tallet. Sykehuset er fremdeles i full drift, men trues nå av nedleggelse. Det pågår for tiden en aktiv kamp for å bevare Gaustad for pasientene.

Adresse

Sognsvannsveien 21, 0372 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 25. september 2021

Kl. 12-14

Omvisning fra 14.30 og utover

Foredrag og omvisninger

I Velferdsbygget (Bygg 10) Fra 12 til 14:

Hvorfor bygde man Gaustad asyl? Forfatter Thorvald Steen gir et innblikk i Gaustads historie, pionérenes betydning: Gaustad som den spede starten på den norske velferdsstaten.

«…en hensigtsmæssig Anstalt fort Sindssvage» Kunsthistoriker Mathilde Sprovin og skulpturkonservator Siri Refsum viser Gaustads bygningsmessige og menneskevennlige kvaliteter, i Jiri Havrans foto og egen tekst.

Et fredet anlegg må ikke legges brakk – Gaustad kan og bør ha en framtid. Arkitekt Linda Ørbekk Nikolaisen, i samtale med Thorvald Steen, viser tegninger av en tenkt videreutvikling av Gaustad, for dem det ble bygget for – pasientene.

Gaustad som behandlingssted, i en tid da behovet for sengeplasser øker. Psykiater og samfunnsdebattant Randi Rosenqvist om farene ved nedbygging av tilbudene til de dårligste pasientene, i samtale med Are Saastad.

Fra 14.30:

Omvisning på Gaustad sykehus ved mangeårig Gaustad-ansatt og forfatter Are Saastad (ca 45 minutter)

 

Gaustads museum, kreativt verksted, ergoterapiverkstedet og muligens Gaustads stall vil holde åpent fra kl. 14.00 til 16.00.