Greenhouse Oslo

GREEN HOUSE, Landbrukets hus – Schweigaards gate 34 A – er et av mange hus tilhørende Landbrukskvartalet på Grønland og eies av Norges Bondelag.

I 1965 ble bygget åpnet som et nytt velferds- og administrasjonsbygg. Prosjektet ble utført av Norske Melkeprodusenters Landsforbund – Det tekniske kontor og ingeniørene Lund & Aass. Bygget er utført i armert betong som ble støpt på stedet. Fasadesøylene over første etasje og gesimselementene var prefabrikert. GREENHOUSE OSLO leier deler av bygget i dag og er en arena for grønn innovasjon som jordbruk, urbant hagebruk, birøkt og matproduksjon.

Arkitekt: Magne Magler Wiggen

Åpen lørdag og søndag: 11-15

The map ID you have entered does not exist. Please enter a map ID that exists.

Adresse

Schweigårdsgate 34 c, 0191 Oslo

Tidspunkt

Lør 22.sept 11 – 15

Søn 23.sept 11 – 15