Fortettingen av villaområdene i Oslo tvinger fram en rekke spørsmål knyttet til relasjonen mellom arkitektonisk kvalitet og rammebetingelser. Prosjektet i Greges Grams vei viser at det kan bygges tett i villaområdene uten å gå på akkord med den arkitektoniske kvaliteten.

De fem boligene er organisert rundt et tun. Dette danner et felles sosialt rom og fokuspunkt av en størrelse og tydelighet som ofte mangler i tilsvarende prosjekter. Spenningen i prosjektet ligger i overgangene, åpningene og siktlinjene mellom det felles tunet og mindre, private grøntarealer. Alle boligene har direkte adkomst fra tunet, men med en ulik relasjon til fellesrommet ut fra sin unike situasjon. Husene har en sterk egenkarakter der ingen av husene er like men de er bundet sammen av materialbruk og detaljering. Hver og en form tar opp retninger fra omgivelsene og tilpasser seg strukturen i den eksisterende bebyggelsen.

De kompakte bygningsvolumene sikrer en effektiv og god planløsning.

Bruken av tegl i fasadene understreker de presise formene samt tyngden og varigheten i anlegget. Overdekning for inngangsparti og rekkverk for takterrasse er en integrert del av volumene som subtraksjoner i formen. Dette gir både husene og tunet en ryddig karakter uten adderte elementer.

Adresse

Gregers Grams vei, 0382 Oslo

Tidspunkt

Lør 23. sept. kl 13-16