Haakon VIIs gate 2 ble oppført i 1958 og er tegnet av arkitekt John Engh. Det hadde da 8 etasjer. På 80-tallet ble deg bygget på to etasjer til. I 2018 viste Hille Strandskogen arkitektur at et eldre bygg kan transformeres til å møte moderne standarder og krav. Prosjektet søker å ta vare på både den opprinnelige arkitekturen og samtidig skape en ny arkitektur innenfor skallet av den gamle. Det har vært et prinsipp i prosjekteringen at alt som er lagt
til i bygget er utført med samme håndverksmessige kvalitet som det opprinnelige, og at materialene
som er brukt er i dialog med de gamle. Resultatet er et bygg hvor det kan være vanskelig å skille
mellom hva som er nytt og hva som er eksisterende. Arkitekt: John Engh (1958)/Hille Strandskogen Arkitekter AS (2018)

Adresse

Haakon VIIs gate 2, 0161 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 21. september 2019

Klokken 10-15