Hagerommet – Klimahuset

Hagerommet rundt Klimahuset har vært en viktig faktor i å vise at bygg og landskap bør spille tett sammen i møte med klimaforandringer. Landskapet er viktig støttespiller når vi skal håndtere klimaforandringer, og landskapsarkitekter har synliggjort overvannshåndtering som et positivt og opplevbart element, både når det er tørt og ved regnvær. Regnbed med frodig flomskogsvegetasjon fordrøyer og infiltrerer regnvann fra både byggets tak og hagens overflater. Ved kraftige regnskyll er takutspyleren en attraksjon i overgang mellom bygg og hage.

Landskapsarkitekter: ATSITE AS

Adresse

Sars’ gate 1, 0562 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 19. september 2020

Omvisning

Kl 10.30