Alle tiltak er med på å skape en parkfølelse fra et tidligere anonymt område med en vasstrukken plen. Parkopparbeidelsen er en del av strategien
 for å sikre byens grønne lommer i den raske urbaniseringen av de ytre bydelene.

Adresse

Haugmannsveien 1, 0586 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 21. og søndag 22. september 2019

Klokken 16

Omvisning

Omvisning med Erik Anders Aurbakken fra Bydel Bjerke

Oppmøtested: