• Foto: Ibrahim Elhayawan, Dawid Nowak

  • Foto: Ibrahim Elhayawan, Dawid Nowak

Various Architects AS

Dyvekes vei 2 er et bygg som har blitt til over flere byggetrinn. Da første del ble bygget i 1941 var det 3 etasjer høyt. Siden har det blitt bygd på én etasje og loft i høyden. Da det var behov for mer plass, ble bygget forlenget i 1948 og på 1970-tallet. Disse tilbygningene følger den eksisterende delens rytme og logikk, men er mer nøktern i detaljeringen og har individuelle elementer (markert vinduesbånd i tegl og hvit utkragende boks). De senere års tilbygg er utført slik at bygget fremstår som helhetslig, med individuelle elementer.

Bygget tåler derfor tilføring av nye elementer (boksene), da vårt tilførende design er tro til byggets ånd og logikk. De originale vinduene har blitt byttet ut og fasaden har fått en opprydding av tilførte elementer (markiser ol). Kontorlokalene fremstår som moderne og unike, da man i alle etasjer møter byggets historie i kontrast til de nye materialene. Kontordelen er karakteristisk, med sin indre bredde på 7,4 meter og over 200 meter langstrakte bygningskropp. Da det ikke er vinduer inn mot lokomotivstallen (2 og 3 etasje), var det et ønske å gi lokalene mer dagslys. Dessuten var det et ønske å bryte opp de lange smale rommene, med bokser som lekende henger på sør-fasaden. Denne proposjonerte lekenheten bryter opp fasaden og gjør den mer interessant og dynamisk.

Formene er utviklet ut fra designprinsipper og ønsket romprogram. Byantikvarens har kommentert prosjektet: «Å bygge bokser på den lange fasaden anser vi som et godt grep blant annet fordi endringene blir lesbare». Boksenes vegger er gitt tykkelse og massivitet noe som fortsetter på boksenes interiør. Disse tykke veggskivene er karakteristisk for interiøret. De fungerer som rominndelere, mykner opp interiøret og er lysabsorberende med sitt treverk. Foran bygget ble industrivernporten flyttes østover noe som har åpnet området opp til offentligheten. Det har blitt anlagt parkeringsplasser for biler, MC og sykler, og som det har blitt anlagt en ny trapp som inviterer til området. Foran sørfasaden har det blitt plantet busker som har gitt anlegget et ryddigere og vakrere preg og det blir hyggeligere for uteopphold. På sikt er det et ønske å skape en tydelig kobling vestover mot sentrum. Ved Dyvekes bro er det nylig ferdigstilt en skatepark, og det vil være naturlig å koble seg på, ved senere faser av utviklingen av Lodalen.

The map ID you have entered does not exist. Please enter a map ID that exists.

Adresse

Dyvekes vei 2, 0192 Oslo

Tidspunkt

Fasaden kan besøkes også utenfor dette tidsrommet

Søn 23. sept kl 13 – 14

Omvisning

Prosjektleder Ståle Ottesen & Arkitekt Alexander Heien Berg er tilstedet fra kl 13 – 14

Fasaden kan besøkes også utenfor dette tidsrommet

  • Foto: Ibrahim Elhayawan, Dawid Nowak

  • Foto: Ibrahim Elhayawan, Dawid Nowak

  • Foto: Ibrahim Elhayawan, Dawid Nowak