2016-059

Hus i massivtre

Eneboligen for en familie på 4 er et fortettingsprosjekt i eksisterende hage med svakt hellende terreng. En arealbegrenset tomt har resulterte i et kompakt fotavtrykk på 55 kvm. Begrensninger i areal, høyde, nærhet til naboer og hovedvei resulterte i en form med tilpasset geometri hvor en forskyvning i bygningskroppen muliggjør lysinnslipp og plassering av trapper. Husets trapper ligger på hver sin side av husets langfasader og forbinder etasjene gjennom en vandring. Huset konstruksjon er massivtre med trefiberisolasjon og vedlikeholdsfrie fasader i gran. Arkitekt: HZA

Adresse

Holmenkollveien 52, 0773 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 24. september 2016 kl 13-16

Arkitekt tilstede

Dan Zohar fra Haugen og Zohar arkitekter

Klikk på kartmarkøren for å finne avstanden og letteste rute fra der du er (eller annen valgt adresse), til fots, med sykkel eller bil. Dra gul mann ned på kartet ved markøren og du får Google Street View. Klikk på Satellite og du får satelittfoto over området.