Murvillaen i Pilestredet 84 B ligger i Stensparken og ble satt opp av hoffskredder Halvor C. Reiersen i 1887. Her bodde han med familie og tjenestestab. I 1896 døde Reiersen og Christiania Kommune kjøpte eiendommen. Kommunen brukte huset som representasjonsbolig for overborgermesteren og som rådmannsbolig. På 1960-tallet ble huset brukt som prestebolig. I forbindelse med rehabilitering i 2008 ble det oppdaget ekte hussopp og prestefamiliene måtte flytte. Huset ble så stående tomt. Naboer og politikere engasjerte seg etter hvert for hva huset kunne brukes til og i 2015 tok «Ulåst-kollektivet» seg inn og ønsket å lage et åpent hus for alle. De ble senere kastet ut av politiet. I 2017 vedtok byrådet å bevilge midler til renovering av huset og det ble bestemt at det skulle bli ungdomshus. Ungdommer startet i 2018 med medvirkning rundt hvordan huset skulle bli og hva det skulle hete. I 2021 startet renoveringen for fullt og sammen med Makers Hub laget ungdommer selv en egen interiørplan for huset, som åpnet i januar 2022 og fikk navnet «Huset på Haugen». Bygget eies og er pusset opp/renovert av Oslo Bygg og driftes av Bydel St. Hanshaugen og Bydel Frogner.

Huset på Haugen

Adresse

Pilestredet 84B, 0354 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 24. september 2022

Kl 12-15

Omvisning og lettservering

Ungdommer viser rundt og det blir lett servering