Hvalstrand bad ligger på vestsiden av ytre del av Leangbukta i Asker kommune og ble tegnet av arkitekt André Peters i funksjonalisme. Badet åpnet 7. juni i 1934 og ligger på en eiendom utskilt fra gården Hval. Gårdens eier Wilhelm Roede og skipsreder Rudolf Olsen gikk sammen om å etablere det moderne badeanlegget – med stupetårn, rutsjebane, kiosker, uværsskur, en elegant restaurant og endatil et eget pjoltersted for ledelsen, kalt «Direksjonen».

Peters var norsk-fransk, med egen praksis i Paris. Med Hvalstrand skapte han et av landets mest karakteristiske eksempler på funksjonalistisk arkitektur. Bygningsmassen har organiske og lette former. Han står også bak innredningen til Grand Cafe, som han gjorde i 1932. Hvalstrand bad var et populært utfartssted til langt inn i etterkrigstiden, men driften var ikke lønnsom. Asker kommune, som hadde kjøpt seg inn i anlegget i 1960, overtok i 1978. Restaurantdriften var da for lengst avviklet, men i 1990-årene ble det fornyet interesse for anlegget og Riksantikvaren foreslo fredning, vedtatt i 1998. Det falleferdige stupetårnet ble da erstattet av en kopi, mens en nystartet venneforening sørget for restaurering av bygningsmassen. Selve restauranten gjenåpnet i 1997. Fra 1999 har den vært drevet av restauranthuset Sult, med Bernt Bucher Johansen, som selv har vokst opp rett i nærheten, som sentral aktør. Bucher Johansen kommer til Hvalstrand denne dagen, viser rundt og forteller. Følg med nærmere for dag og tidspunkt.

Adresse

Hvalstrand 1, 1394 Nesbru

Tidspunkt

Søndag 26. september 2021

Kl. 13-15