• Foto: Jørgen Rist Holmen, Kulturetaten

  • Foto: Jørgen Rist Holmen, Kulturetaten

  • Foto: Jørgen Rist Holmen, Kulturetaten

Hvervenbuktapaviljongen

Paviljong i rokokkostil, som opprinnelig tilhørte gården Stubljan. har vært brukt som kafé ved stranda. Nyrestaurert i 2020. Paviljongen ble bygd på 1700-tallet, og var stedet hvor gjester ble mottatt når de kom i båt fra Christiania for å delta på fester på herregården. Gården brant i 1913, men deler av grunnmuren er synlig. Det er også satt opp en minnestein med navnene på gårdens tidligere eiere. Arkitekt: Ukjent.

Riksantikvaren fredet paviljongen i 1967 med bakgrunn i at den er et verdifullt kulturminne.

I 1937 overtok Aker kommune godset, og i 1948 ble Aker innlemmet i Oslo kommune. Kulturetaten forvalter eiendommer og Bymiljøetaten forvalter park og grønt arealet.

Paviljongen ble bygd 1770, og var stedet hvor gjester ble mottatt når de kom i båt fra Christiania for å delta på fester på herregården. Gården brant i 1913, men deler av grunnmuren er synlig. Det er også satt opp en minnestein med navnene på gårdens tidligere eiere.

Adresse

Ljansbrukveien 4C, 1250 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 19. september 2020

Kl 12-16