Hvervenbuktapaviljongen

Paviljong i rokokkostil, som opprinnelig tilhørte gården Stubljan. har vært brukt som kafé ved stranda. Nyrestaurert i 2020. Paviljongen ble bygd på 1700-tallet, og var stedet hvor gjester ble mottatt når de kom i båt fra Christiania for å delta på fester på herregården. Gården brant i 1913, men deler av grunnmuren er synlig. Det er også satt opp en minnestein med navnene på gårdens tidligere eiere. Arkitekt: Ukjent.

Riksantikvaren fredet paviljongen i 1967 med bakgrunn i at den er et verdifullt kulturminne.

I 1937 overtok Aker kommune godset, og i 1948 ble Aker innlemmet i Oslo kommune. Kulturetaten forvalter eiendommer og Bymiljøetaten forvalter park og grønt arealet.

Paviljongen ble bygd 1770, og var stedet hvor gjester ble mottatt når de kom i båt fra Christiania for å delta på fester på herregården. Gården brant i 1913, men deler av grunnmuren er synlig. Det er også satt opp en minnestein med navnene på gårdens tidligere eiere.

Adresse

Ljansbrukveien 4C, 1250 Oslo

Tidspunkt

Omvisning