Industrihistorisk vandring

Historiker Dag Andreassen på Norsk Teknisk Museum har arbeidet lenge med formidling av Akerselvas industrihistorie. I denne runden blir vi kjent med Nydalens Compagnie og Christiania Spigerverk gjennom de bygningene som står igjen som kulturminner, og den utviklingen som har skjedd med transformeringen av Nydalen fra industriområde til Nydalsbyen.

Oppmøte

Gjerdrums vei 12, 0484

foran Nypa-kiosken

Tidspunkt

Søndag 24. sept. kl 10.00

Varighet ca 45 minutter

Omvisning

v/ Dag Andreassen, Teknisk museum