Justervesenets bygg fra 1997 er tegnet av Kristin Jarmund Arkitekter. Bygget mottok Skedsmo kommunes fylkes- og byggmiljøpris i 1997 og Houens fonds sertifikat for fremragende arkitektur i 2000.

Bygget er 7000 m2 stort, og delt ned i midten på en øst-vest-akse, og i midten er det plassert et åpent grønt atrium flankert på hver side av to forskjellige vinger. Den nordlige fløyen er skåret inn i det skrånende landskapet. Den sørlige fløyen dukker opp over bakkeplanet ved foten av skråningen, noe som gir naturlig dagslys til kontorlokaler.

Utvendig er bygningens lavtliggende, paviljonglignende form bevisst nedtonet i forhold til gårdsplassen som ligger på toppen av terrenget. Bruk av sedum på prosjektets flate tak skaper harmoni med landskapet rundt bygget.

Kilder: https://kj-a.no/justervesenet/

Foto: Justervesenet

Adresse

Fetveien 99, 2007 Kjeller

Tidspunkt

Søndag 25. september 2022 Kl 12-14

Ruter# reiseplanlegger

Tog til Lillestrøm, derfra buss til Kjeller