Kilden barnehage er en av de første plusshus barnehagene i Oslo og lokal energiproduksjon står sentralt i prosjektet. Kilden barnehage viser hvordan arkitektur, landskapsarkitektur og solproduksjon spiller sammen for en optimal løsning. Landskapsutformingen bidrar til å utfordre motorikk, sanseinntrykk og oppmuntring til aktivitet og kreativ lek. Gressarter og tresorter skal tåle mye tråkk og slitasje, samtidig som det gir et vakkert tilslag til alle årstider. Kollene er tilsådd med gress. Det er valgt stedegne planter. Uteområdene ved Nye Kilden barnehage er formet for å utnytte de praktiske egenskapene ved landskap og vegetasjon og vegetasjonens evne til å forbedre mikroklimaet.

LINK Arkitektur står bak både bygg og uteområde.

Adresse

Kildeveien 42

Tidspunkt

Søndag 26. september 2021

Kl. 12-14

Landskapsomvisning

NB! Det er kun omvisning i landskapsarkitekturen