I mars 2017 startet SPACEGROUP bihold. Vi startet med 3 bikuber på taket av kontoret vårt i Industrigata 36. En av bifamiliene laget en ny dronning som tok med seg halvparten av arbeiderbiene og svermet til nærmeste tre på jakt etter nytt bosted. Ved hjelp av Oslo brannvesen klarte vi å fange svermen og gi de en ny bikube. Siden da har det vært fire familier side om side. I september samme år høstet vi 100 kg. honning, og til gjengjeld fikk biene 100 kg. sukkerpasta. I 2018 måtte biene flytte på landet grunnet behov for utbedring av tak. Der produserte de like mye honning som i byen, men både smak, farge og konsistens var annerledes. Våren 2019 flyttet biene tilbake til Industrigata, men denne gang til bakgården der de har fått et nybygget rekkehus og forbedrede landingsfasiliteter.

Tap av biologisk mangfold er den største utfordringen i vår tid og vi ønsker å dele vår kunnskap og erfaring med bihold i by.

Bee port, Oslo 2019

Program: Landingsfasiliteter og bolig for fire bifamiler, ca. 80 000 bier til sammen

Arkitekt: SPACEGROUP

Team: Floire Nathanael Daub, Gary Bates, Marin Kulas, Zarina Belousova, Javier Lopez

Konsulent: ByBi

CNC produksjon: Siemen Cuypers

Adresse

Industrigata 36, 0357 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 21. september 2019

Klokken 12-14