Nordens første utstillingshus om klima og klimaendringer. Her kan du  lære om hvordan jordas klimasystem fungerer, hvilke konsekvenser global oppvarming har, hvilke løsninger som finnes og hvordan du selv kan bidra.

Huset er en del av Naturhistorisk museum og ligger i Botanisk hage. Bygningen er et forbildebygg innen miljø og bærekraft. Miljøtiltak i bygget er blant annet naturlig ventilasjon, kortreiste materialer, fossilfri byggeplass, treverk i bærende strukturer, lavkarbonbetong, regnbed for overvann, solcelleanlegg og fjernvarme. Takformen utnytter effekten av solenergi og naturlig ventilasjon.

Utenfor Klimahuset finner du klimahagen, en opplevelseshage for de aller minste. Klimahagen byr på kunnskap om vær- og klimafenomener gjennom aktiviteter og kunstneriske installasjoner.

Klimahuset ble nylig nominert til LCD Awards, også kalt museenes Oscar. LCD Awards har som mål å synliggjøre kreative og innovative kulturinstitusjoner og anerkjenne deres bidrag til det globale kulturlivet. Leading Cultural Destinations har nominert Klimahuset til en pris i kategorien Climate Smart Award.

Arkitekter: Lund + Hagem v/ Kristine Strøm Gundersen og Atelier Oslo v/ Marius Mowe. Design: SixSides. Landskapsarkitektur: Atsite

Adresse

Sars’ gate 1, 0562 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 25. og søndag 26. september 2021

Kl. 11-12

Omvisning

Kl 11-12