Klimahuset

Nordens første utstillingshus om klima og klimaendringer åpnet juni i år. Miljøtiltak i bygget er blant annet naturlig ventilasjon, kortreiste materialer, fossilfri byggeplass, treverk i bærende strukturer, lavkarbonbetong, regnbed for overvann, solcelleanlegg og fjernvarme. Takformen utnytter effekten av solenergi og naturlig ventilasjon.

Klimahuset muliggjør moderne forskningsbasert museumspedagogikk. Det er mulig å oppdatere og endre utstillingene i takt med ny forskning både innen klimafag og ny læringsteori. Klimahuset blir på denne måten levende. Inngangen mot syd fremstår åpen og inviterende og knytter seg til eksisterende veinett i Botanisk hage.

Arkitekter: Lund + Hagem v/ Kristine Strøm Gundersen og Atelier Oslo v/ Marius Mowe. Design: Expology. Landskapsarkitektur: Atsite

Adresse

Sars’ gate 1, 0562 Oslo

Tidspunkt

Lørdag og søndag 19. og 20. september 2020

Omvisning

Kl 09.30 – 10.30

NB! Smittevernhensyn gir adgangsbegrensning! Først til mølla-prinsippet