• Kloden – Transborder Studio

Kloden teater er et stort og viktig løft for norsk scenekunst for et ungt publikum. Teatret ligger i Kabelgata på Økern, Hovinbyen, og Oslos største utviklingsområde i moderne tid. I 2021 åpnet Pilotscenen i Kabelgata 31. Pilotscenen er første del av Kloden teater. I 2025 åpner nemlig det endelige teaterhuset i samme gate; 3000 kvm med teatersaler,produksjon- og prøvesaler, verksteder, kontorfellesskap for scenekunstnere og et samlingspunkt, midt i hjertet av Økern.

Kloden teater utvikles som et faglig knutepunkt og produksjonssted for alle som arbeider med scenekunst for unge i Norge, og skal som programmerende scene presentere det beste av scenekunsten fra inn- og utland til det unge publikummet. Teatret har klare nasjonale og internasjonale mål og ambisjoner, og er plassert øst i Oslo hvor det er få eller ingen kunst- og kulturinstitusjoner for en befolkning som representerer et stort mangfold. Det nye teaterhuset blir unikt som scenekunstinstitusjon i Norge, både med et eget sted for scenekunsten og de unge – og et sted som vil være en kulturell motor i områdesatsningen for Groruddalen og Økern.

Kloden teater

Adresse

Kabelgata 31, 0580 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 24. september 2022

Kl 11-15