40 KOLAB

Kolab er et lite og lyst kontor og et litt større kontorfellesskap. Vi holder til på gateplan i Mariboes gate, i et teglsteinsbygg fra 1967. Kontoret er laget for å kunne fungere som både arbeidsplass og visningsrom, og er bygget på dugnad. Kollaboratoriet ble etablert av vertskapet Kolab Arkitekter i 2013, med det formål å være et sted der man jobbet sammen og hver for seg med arkitektur, utsmykning, publikasjoner og scenografi. 

Adresse

Bernt Ankers Gate 10 B, 0179 Oslo

Tidspunkt

Lør 22. sept kl 12 – 16