Kristian August gate 13

Kristian August gate 13 på Tullinløkka er et banebrytende gjenbruksprosjekt der en rivningstruet 1950-tallsgård er bevart og gjenbrukt. Mange av elementene i bygget er ikke nye, men kommer fra andre steder; feilbestillinger i andre byggeprosjekter, eller fra andre steder i bygget. Denne typen hus fra 1950-tallet kan fort forsvinne, da de har lave etasjehøyder og er kompliserte å oppgradere til dagens tekniske krav. Her har man kompensert ved at det er laget innvendige vertikale åpninger over flere plan, for å skape mer spennende inne-rom og større åpenhet. Ved å åpne opp slik, forbedres ventilasjonen og man får mer dagslys inn til kontorarealene. KA 13 skal fungere som et åpent hus med inngang fra gateplan og mulighet for gjennomgang til gårdsrommet, knyttet til et nettverk av gangforbindelser inne i selve det nye Tullin-kvartalet. I forbindelse med ombyggingen er bygget supplert med et tilbygg over ni etasjer, koblet på med trapp og heis. Også i tilbygget er mye basert på gjenbrukselementer: Deriblant hulldekker, selve stålkonstruksjonen og fasadene. Tilbygget er et FutureBuilt-prosjekt og hele komplekset har høstet stor anerkjennelse for å være et forbilde for en byggebransje mer orientert inn mot klimavennlige løsninger.

Adresse

Kristian August gate 13, 0164 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 24. september 2022

Kl. 14-17

Presentasjon

Kl. 14