Domus Juridica

Bygget eies av Entra ASA og er på 21.000 m2, tegnet av Mad arkitekter. Det henvender seg til Kristian Augusts gate og parken på Tullinløkka. Sammen med universitetsanlegget i Karl Johans gate, Kulturhistorisk museum og det gamle Nasjonalgalleriet føyer nybygget seg inn i et harmonisk kvartal som byr på både klassisk og moderne arkitektur. Helt siden Universitetet i Oslo ble stiftet i 1811, har lærestedet vært en sentral del av bybildet. Tidligere var jusstudenter, dekaner, professorer og andre ansatte på fakultetet spredt rundt ved mange forskjellige bygg. Nye Domus Juridica samler ansatte og studenter, skaper en ny tilhørighet for fakultetet og synliggjør universitetets tilstedeværelse i hovedstaden.

Domus Juridica er et utleiebygg der UiO er største leietaker. Det er tegnet med tanke på flere funksjoner, med utadrettede og varierte næringslokaler i første etasje. Fakultetets lesesaler er hovedsakelig plassert ut mot Tullinløkka, både for å gi studentene gode lys- og studieforhold og for å synliggjøre aktiviteten i bygget til alle døgnets tider. Dette bidrar til å skape et levende byuniversitet og for å lyse opp og gjøre parken på Tullinløkka tryggere å ferdes i på kveldstid. En gjennomgående passasje åpner kvartalet ytterligere og gir adgang til gårdsrommet bak, som skal utvikles til et nytt sted med bymessige kvaliteter.

Rent arkitektonisk kjennetegnes Domus Juridica av en klar vertikalitet gjennom store søyler i tegl.  Disse fortolker det klassiske søylemotivet man kjenner fra mange historiske universitetsbygg. De skaper karakter og markerer inngangen til bygget. Bak søylene åpner passasjen seg videre innover i kvartalet. Glassveggene og taket i passasjen har profiler av bronseeloksert aluminium. Sammen med den røde teglsteinen går assosiasjonene i retning de velkjente universitetsbygningene på Blindern.

Adresse

Kristian August gate 17, 0164 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 24. september 2022

Kl. 14-17