• Foto: Oslo Badstuforening

Oslo Badstuforenings nyeste badstue ligger i Svartdalsparken ved Etterstad, og har Alnaelva som nærmeste nabo. Prosjektet er et samarbeid med arbeidsfelleskapet Kroloftet, som nylig overtok lokalet der etter Bandidos. Badstua er bygget delvis på dugnad av foreningens medlemmer, og består av sammenhengende volumer som trapper seg oppover i terrenget. Selve badsturommet har et stort vindu med utsikt over elva og urskogen i Svardalen. Foruten badsturommet, er det skifterom og et uterom med kaldkulp og dusj for avkjøling. Arkitekt: Edvard Glazebrook.

Adresse

Arnljot Gellines vei 41, 0657 Oslo

Overraskelse

Musikalsk innslag

NB! Endring i program!

Riktige tider her på nett, feil info i avisen dessverre.

Tidspunkt

Lørdag 25. september 2021

Kl. 14-17