• Foto: Jan Khur

Kulturhuset 2.0 åpnet 26. april 2017 etter å ha flyttet rundt hjørnet fra Youngstorget 3. Stedet er blant landets mest aktive arrangementshus, på ca. 2000 m2 over fem etasjer, hvor tre etasjer er tilgjengelig for opptil 720 gjester.

Målet for prosjektet var at Kulturhuset 2.0 skal være en inkluderende, engasjerende og ujålete arena hvor innhold er det bærende elementet.

Den arkitektonisk strategi ble:

1. Kartlegge eksisterende bygningsmessige kvaliteter, rive alt

av senere tilkomne elementer for så å legge til kun det nødvendige for ny bruk.

2. Å basere løsninger på et tett samarbeid på tvers av de ulike

involverte aktørene: Kulturhuset, gårdeier, eiere av nabobygårder, PBE, Byantikvaren og arkitekt

Bakgrunn:

Kulturhuset 1.0 holdt til på Youngstorget 3 og ble startet som et midlertidig arrangementssted i de gamle Postenlokalene

i juni 2013, som skulle rives få år senere. Stedet fikk raskt fotfeste og etablerte seg som Oslos viktigste kulturelle møtested med over 4000 arrangementer – aktøren er med dette et av landets mest aktive kulturhus.

I videreføringen av Kulturhuset var intensjonen å forvalte alt man kunne om arrangementer, innhold, interiør, logistikk og sikkerhet, og spisse dette ytterligere i det nye stedet. Metoden ble derav å krysskoble de bygningsmessige kvalitetene i Youngs gate 6 med innholdet som skulle inn.

Prosjektet:

Verneverdig bygård i sentrum bestående av tre bygninger fra rundt 1885, sammenstilt i en U. Bygningsmassen var sterkt preget av tilkomne elementer fra senere tid, både i eksteriør og interiør, og inneholdt en rekke isolerte funksjoner. Alt av ikke-originale elementer og kvaliteter er røsket ut, opprinnelige konstruksjoner og flater avdekket, vindusåpninger tilbakeført, eldre detaljer satt i stand. Kun nødvendige nye elementer som følge av tekniske og funksjonelle krav er lagt til. Det er etablert nye koblinger mellom de tre bygningsdelene og lagt til et nytt mellombygg som kompletterer bakgården.

Dette har vært mulig ved godt samarbeid med Byantikvaren, gårdeier, Kulturhuset og arkitekt. Med en ujålete tilnærming er den originale bygningsmassen transformert og tilpasset ny bruk, mens den lagvise utviklingen av de respektive bygningsdelene i stor grad kan leses i de strippede

innerveggene og de varierte romforløpene som sirkulerer rundt den sentrale bakgården.

 Prosjektet representerer en totalrehabilitering av verneverdig bygård i tett by, hvor både bygningsmasse og innhold har fått en stemme, og er et eksempel på at arkitektonisk kvalitet kan

oppstå ved gjenbruk.

 Huset fylles hver dag av arrangementer av svært ulik karakter, og viderefører Kulturhusets grunntanke om «å bringe folk sammen» og være «en pulserende møteplass». Det er innhold

hvor enn du går.

Adresse

Youngs gate 6, 0181 Oslo

Tidspunkt

Søn 23. sept. kl 12-03 

Tuvalu Arkitekter viser rundt kl12-14

Arkitekt: Tuvalu arkitekter Interiør: kulturhuset v/ Frode Jacobsen & Tuvalu arkitekter

Omvisning

Søn 23. sept. kl 12-03 

Tuvalu Arkitekter viser rundt kl12-14

Arkitekt: Tuvalu arkitekter Interiør: kulturhuset v/ Frode Jacobsen & Tuvalu arkitekter

  • Foto: Jan Khur

  • Foto: Jan Khur

  • Foto: Jan Khur

  • Foto: Jan Khur