4B arkitekter er arkitekter for restaureringen av denne praktbygningen fra 1916. Opprinnelig var bygningen en privat helseklinikk for Dr. Einar Lindboe, og ble senere fødehjem for mange av byens beboere (Oslo kommunale kvinneklinikk). Da bygningen var ny fikk den mye omtale i mediene, bl.a. på grunn av mange tekniske finesser og topp moderne utstyr som elektrisk heis og telefon på rommet. Vinner av Frogner Historielags rehabiliteringspris!

Frogner Historielags rehabiliteringspris

Frogner historielag har som oppgave å sette fokus på bevaring av små og store minnesmerker i Frogner bydel, men har også i de senere år vært engasjert i de store grepene i bydelens utvikling. Dette gjøres både gjennom våre uttalelser ifm. offentlig ettersyn og lignende, men også med egen møtevirksomhet hvor aktuelle temaer settes på dagsorden. Historielagets medlemmer nyter også godt av de mange bySavevandringer som gjøres i sommerhalvåret.

I tillegg til dette har historielaget sett behovet for å oppmuntre til godt hold av det byggede i vår bydel. Således oppstod Frogner Historielags rehabiliteringspris.

I år er det første gang denne prisen deles ut, og det har vært et stort engasjement rundt denne nye prisen. Formålet er å fremme forbilledlig rehabilitering innenfor Frogner bydel. Rehabiliteringen skal være til nytte og glede for både beboere/brukere og for omgivelsene. Prisen kan tildeles hus, anlegg eller bygårder.

Etter at juryen for prisen hadde vurdert de mange gode forslagene, falt valget på Josefines gate 30. Den tidligere dr. Linboes kvinneklinikk er forbilledlig oppusset; hele husets eksteriør og interiør er rehabilitert med godt samarbeide med Byantikvaren. Særlig vestibylen med overlys og stor palme er vakkert istandsatt. I dag er det ombygget til et apartementshotel under navnet The Sweet.
Huset har fått en flott plakett på fasaden ut mot Josefines gate som forteller om prisen.
Eierne av huset ser frem til å holde huset åpent for Open House Oslo!

Adresse

Josefines gate 30, 0351

Tidspunkt

Lørdag 21. og søndag 22. september 2019

Kl 13-16