• Foto: Randi GM

Ladegården

Eneboligen tegnet av arkitekt Nils Slaatto i 1960 (Slaatto bodde selv en periode på Billingstad i et hus ikke langt unna). På 90-tallet ble huset endret; bl.a ble det åpne rommet under stuefløyen bygget inn med vinduer og det ble bygget carport. I 2018 ble det for husets tredje eier satt i gang en renoverings- og tilbakeføringsprosess ved hjelp av Hans Hus Arkitekter og målet er i størst mulig grad å komme tilbake til Slaattos opprinnelige løsning.

Adresse

Fjelkensvingen 10, 1395 Hvalstad

Tidspunkt