• Foto: Oslo Ladegård

  • Foto: Oslo Ladegård

Oslo Ladegård er en barokkbygning oppført i 1725. Ladegården er bygget på restene av bispeborgen i Oslo fra 1200-tallet. Ladegården ligger midt i hjertet av det som var byen Oslo fram til den store brannen i 1624. Utgravninger under og rundt bygningen på 1900-tallet har brakt for dagen flere rester etter middelalderens bispeborg.

Ladegården som vi kjenner den i dag, er et resultat av Karen Tollers store ombygging etter 1722. Huset er et blikkfang i Gamlebyen, hvitkalket med perlegrå vinduskarmer og snirklete smijerns-gelender, et høyt, valmet tak og symmetrisk grunnplan. I 1998–1999 ble Ladegårdens barokkhage gjenskapt, basert på oppmålingstegninger fra 1779. I hovedetasjen er det salonger i barokk-, rokokko- og Louis Seize-stil.

Eiendommen ble ekspropriert av staten til jernbaneformål i 1894, og i 1956 ble den overdratt til Oslo Kommune. Siden 1969 har Ladegården vært museum og representasjonslokaler for kommunen. Eiendommen forvaltes av Kulturetaten.

Adkomst fra Bispegata. Inngang på vestsiden av huset ved barokkhagen.

Adresse

Oslo gate 16 , 0192 Oslo

Tidspunkt

Lørdag 24. september 2022

Kl. 13-16