• Foto: Museene i Akershus

Libakken

Libakken var opprinnelig en husmannsplass. Eierne, begge arkitekter, kjøpte stedet sent på 1950-tallet. De renoverte pietetsfullt det gamle huset og beholdt dets form. Så bygget de et moderne tilbygg som ble forbundet med det gamle med et transparent mellombygg. Målestokken for det gamle huset ble bestemmende for tilbygget, selv om dette skulle være moderne i 1960-talls stil.

Adresse

Solstadveien 35, 1395 Hvalstad i Asker

Tidspunkt

Lørdag og søndag 19. og 20. september 2020

Kl 12-18