Lillo Gård inkluderer opprustning av den vernede trehusbebyggelsen og etablering av offentlig torg,
bydelens nye møteplass. Den nye bebyggelsen rundt torget er lav med fasader i tre, og danner
sammen med gårdsbebyggelsen en naturlig avgrensning av torget. Boligbebyggelse med variert
uttrykk og gradert målestokk danner en sammenheng mellom de minste gårdsbygningene og de
største blokkene i området. Arkitekt 4B.

Adresse

Sandakerveien 80, 103,104, 0484 Oslo

Tidspunkt

Lørdag og søndag 21.-22. september 2019

Klokken 13-16